objectius

La formació artística, és molt més que una presentació a final de curs. És un procés d’educació en valors, empatia, treball en equip i emocional.

Treballem per oferir als nostres alumnes una formació dinàmica, l’objectiu de la qual és fomentar els recursos expressius i interpretatius, partint de l’exploració i coneixement de les possibilitats creatives de l’alumnat i de la seva capacitat de desenvolupament i evolució.

La pràctica teatral ens serveix per desenvolupar les capacitats personals; ens permet expressar emocions, sentiments, idees, pensaments, etc; potencia el coneixement del cos i de la veu; desenvolupa la imaginació i serveix en la pràctica individual i col·lectiva de la comunicació. D’aquesta manera, els pilars sobre els que es sustenta la nostra tasca formativa són:

— Expressió corporal
— Expressió oral
— Joc dramàtic
— Coneixement del llenguatge dramàtic
— Creació individual col·lectiva
— Expressió i ritme
— Anàlisi i valoració

Adeqüem els objectius generals de l’escola als diversos grups i a les diverses activitats que oferim:

TEATRE
EXPRESSIÓ I RITME
CLAQUÉ

mondemones_objectius_2