INFANTIL 1

El joc com a eina útil per despertar la creativitat, l’espontaneïtat, l’expressivitat.  El teatre com a mètode per aprendre tots de tots, del grup.

Introducció a la formació teatral i artística mitjançant exercicis lúdics, tot desenvolupant la seva imaginació i capacitat creativa. El joc dramàtic és una eina per al desenvolupament cognitiu i social. Es treballarà el descobriment de les arts escèniques a partir del cos, la veu, la relació amb l’espai, l’escolta, l’exploració de la nostra pròpia imaginació i de les nostres emocions.
Es treballa en la creació d’un taller que es presenta davant el públic a final de curs.

inscripció 

HORARIS INFANTIL 1

1r a 3r Primària
Dilluns, de 17.15 a 18.15h
36€ mensuals