història

MÓN DE MONES
Escola de teatre

L’escola de teatre com a resposta a un reclam fruit de l’interès per a la formació artística a Corbera.

En una societat cada cop més mediatitzada, amb més incidència del món de l’espectacle, la televisió i les tecnologies, semblava certament inevitable que entre els infants i adolescents, això és, entre els estudiants de l’avui i els professionals del demà, creixés l’interès per les matèries artístiques.

És en aquest context que, al 2009, entenem la necessitat d’establir les bases d’un ensenyament teatral a Corbera de Llobregat. Un ensenyament centrat en disciplines interpretatives i d’expressió dramàtica. Una escola, tanmateix, complementària a l’ensenyament reglat, nascuda per omplir un buit pedagògic important però també com a resposta a una demanda creixent entre l’alumnat de la vila.

L’escola de teatre Món de Mones intenta acostar el teatre a les persones com a eina per a millorar la seva qualitat de vida, contribuint al desenvolupament integral de tots. El que interessa del teatre és que tingui un sentit social viu i que estigui a l’abast de tothom, i aquest és l’objectiu dels cursos i tallers que oferim.

La idea es basa en la incorporació de llenguatges expressius i artístics a la pràctica quotidiana de les persones per tal d’aportar-hi una nova dimensió creativa i transformadora. Una pràctica que considera a la persona en la seva globalitat i en la seva diferència, afavoreix un clima de confiança i de comunicació i desenvolupa actituds de respecte cap a la identitat personal i cultural de cadascú.

Des de Món de Mones, es pretén donar una visió del teatre com a eina socialitzadora, integradora, expressiva i comunicativa.

mondemones_historia_1 mondemones_historia_2